cs_image_url

Privacyverklaring Sign uitzendbureau

 • Dit is de privacyverklaring van Sign uitzendbureau, gevestigd aan de Nieuwland Parc 12-D te Alblasserdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer81763646.


  Sign uitzendbureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij zullen uw persoonlijke informatie dan ook nooit delen met derde partijen, tenzij dit wettelijk is bepaald.

  U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening, gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

  In onderstaand overzicht kunt u eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 • Doel

  Persoonsgegevens

  Rechtsgrond

  Bewaartermijn

  Ontvangers

   

   

   

   

   

  Communicatie aangaande informatie, een offerte of een opdracht betreffende een van onze diensten

  Voornaam Achternaam Adres Telefoonnummer E-mail adres

  Informatievoorziening en uitvoering van de overeenkomst op verzoek.

  Gedurende de looptijd van de communicatie en-/of uitvoering van de dienst.

  Klantregistratiesysteem

  Administratie

  Voornaam Achternaam Telefoonnummer E-mail adres Bankgegevens Betaalgegevens

  Uitvoering van de opdracht / wettelijke verplichting.

  Gedurende de uitvoering van de dienst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  Boekhouder Accountant Belastingdienst

  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

  Voornaam Achternaam E-mailadres

  Toestemming

  Zolang als men aangemeld is.

  E-marketingtools

  Om onze digitale informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren

  Cookies (zie voor meer info het sub-kopje Cookies)

  Geen toestemming. U kunt de instellingen van uw browser wel wijzigen om de cookies te latenverwijderen.

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

  Websitebeheerder Analytics tools

 • Cookies:

  Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookieszorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnendankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - doorbezoekers worden bekeken.


  Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat wij gebruik maken van technisch noodzakelijke en functionele cookies. Uw toestemming is niet nodig omdat het technisch noodzakelijke (functionele)cookies en analytische cookies betreft.

  U kunt uw toestemming voor het plaatsen van deze “functionele” cookiesechter altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

   

 • Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:

  U hebt het recht Sign uitzendbureau te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Sign uitzendbureau op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Sign uitzendbureau geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Sign uitzendbureau uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Sign uitzendbureau hebben ontvangen.

 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:

  Zonder uw toestemming verstrekt Sign uitzendbureau uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en als Sign uitzendbureau wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 • Beveiliging persoonsgegevens: Sign uitzendbureau treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden

 • Minderjarigen:

  U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delenindien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG).Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

   

 • Links naar andere websites:

  Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Sign uitzendbureau. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Sign uitzendbureau raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 • Wijziging van het privacy beleid:

  Sign uitzendbureau behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze Privacy verklaring te wijzigen. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

  Sign uitzendbureau raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Sign uitzendbureau er alles aandoen u per e-mail en via de websites te informeren.

 • Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens:

  Natuurlijkhelpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uwpersoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klachtin te dienen bij de Autoriteit

  Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Contactgegevens:

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Sign uitzendbureau wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


  Sign Uitzendbureau

  Nieuwlandparc 12-D

  2952 DA Alblasserdam

  +31(0)6 197 28 121

  info@signuitzendbureau.nl


  Deze privacyverklaring is opgemaakt op 25-03-2021