cs_image_url

VEEL GESTELDE VRAGEN

  • Er zijn vier fases in de arbeidsduur via Sign Uitzendbureau.Fase 1 en 2 duurt 78 gewerkte weken. Elke gewerkte week telt mee ongeacht hetaantal uren per week. Tijdens deze fase heb je geen vaste uren en kan je bijverschillende werkgevers werken en een onbeperkt aantal contracten krijgen. Indeze fase word er geen loon doorbetaald als je niet werkt. Als je 6 maandenniet voor Sign uitzendbureau heb gewerkt, dan begint het teller voor de 78weken weer bij 0. In fase 3 mogen wij jou maximaal 6 contracten voor bepaaldetijd aanbieden in 4 jaar. In deze fase krijg je altijd het aantal urenuitbetaald die in je overeenkomst staat. In fase 4 heb je recht op een contractvoor onbepaalde tijd. Uiteraard doen we ons best om je te helpen een vasteaanstelling bij je werkgever te krijgen.  

  • Inschrijven kan je het beste doen via mijn SignUitzendbureau. Zodra wij jouw inschrijving binnen hebben, nemen wij zo snelmogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek via google meet ofpersoonlijk bij ons op kantoor te maken. 

  • Wij bieden in overleg met je werkgever een marktconformsalaris. Je bouwt vakantie geld op die in Mei van elk jaar word uitgekeerd.

     

  • Als jij als uitzendkracht behoefte hebt aan ondersteuning ofadvies, dan kan je ten alle tijden terecht bij jouw contact persoon. Wij gaanje dan zo goed mogelijk en begeleiden zodat je altijd met plezier naar je werkkan. Wij staan graag klaar voor je.

  • Ziek worden kan iedereen overkomen. Mocht dat het geval zijnmeld je dan uiterlijk een half uur voordat je begint met werken af bij jewerkgever en uiterlijk voor 9:00 bij Sign Uitzendbureau. Ben je ziek gewordentijdens het werk, meld je dan af bij je directe leidinggevende en vervolgensbij je contactpersoon van Sign Uitzendbureau. Je meld je telefonisch ziek bijons.  

  • Heb je klachten of ben je ontevreden over de gang van zaken,meld het dan zo snel mogelijk bij ons. Dit kan via de mail of persoonlijk viade telefoon. Wij zullen hierover met je in gesprek gaan en zorgen dat er aan jouwklacht of onvrede zo spoedig wat word gedaan.